Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Sfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Celem Projektu jest z jednej strony rozwój potencjału Fundacji poprzez wzmocnienie
zarządzania organizacją i profesjonalne kształtowanie wizerunku, z drugiej –
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i powrót do pełnosprawnego funkcjonowania kobiet zmagających się z konsekwencjami choroby nowotworowej lub kryzysu psychicznego.

Co więcej, dzięki realizacji działań w społeczności lokalnej, w ramach Projektu nie tylko odpowiadamy na potrzeby wymagających wsparcia kobiet, ale także szeroko promujemy naszą ofertę oraz rolę terapeutyczną onkojogi i innych form kompleksowego wsparcia psychofizycznego osób zmagających się z chorobą nowotworową czy też kryzysem psychicznym.

Cel ten zrealizowaliśmy poprzez organizację sesji zdjęciowej i warsztatów terapeutycznych, relaksacyjnych, tematycznych, a także poprzez utworzenie grupy wsparcia.

Dzięki temu Projekt promuje postawę pewności siebie, wspiera w chorobie i aktywizuje społecznie uczestniczki Projektu. Jednocześnie nam, jako Fundacji Program pozwala rozszerzyć obszar oddziaływania, wzmocnić naszą wiarygodność i skuteczniej poszukiwać zarówno beneficjentów, darczyńców, jak i partnerów do realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Co udało nam się osiągnąć dzięki wsparciu Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wszystkie poniższe działania pozwoliły nam na rozwój potencjału i podwyższenie poziomu profesjonalności działań Fundacji. Poprawiłyśmy także swoją rozpoznawalność, a naszą kadrę zasilili wolontariusze i partnerzy Fundacji.

Opracowałyśmy strategię rozwoju Fundacji.

Opracowaliśmy plan komunikacji,

Przeszkoliliśmy naszą kadrę.                         

Opracowaliśmy założenia kampanii fundarisingowej.

Sesja zdjęciowa:

Jesień upłynęła także pod znakiem sesji zdjęciowej „Joga dla wszystkich i dla każdego ciała!” prezentujących 15 uczestniczek onkojogi, które swoim pięknem i odwagą przyczyniają się do przełamanie tabu dotyczącego choroby. Jak wiemy, aktywność i ruch to dobra i tania metoda na lepsze życie, a joga jest dla każdego. W jodze można tyle ile się chce i potrzebuje, a ona zawsze działa i poprawia witalność.

Rezultaty sesji można było podziwiać w Szczecinie w bibliotece Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego od grudnia 2023 do lutego 2024, w marcu wystawa zakotwiczy jeszcze w Szczecinie w Piwnicy Kany, gdzie odbędzie się wernisaż i akcja promocyjna Fundacji, a później rusza w świat propagując onkojogę jako metodę terapeutyczną i prezentując piękne bohaterki naszej sesji.

Wsparcie terapeutyczne:

Program Aktywni Obywatele pozwolił nam również na zorganizowanie comiesięcznych warsztatów terapeutycznych i oddechowych w Legnicy, w których wzięło udział 15 osób. Powstała tam grupa wsparcia, dająca możliwość na inspirujące rozmowy, trenowanie życia społecznego i budowanie relacji w trakcie choroby i po jej zakończeniu. Nasze hasło „Dusza szuka towarzystwa, a psyche korzysta” doskonale obrazuje efekty, które udało się osiągnąć
dzięki tej wspólnej integracyjnej inicjatywie.

Warsztaty:

Za nami także pierwsze warsztaty z dr hab. Edyta Zierkiewicz pod hasłem „Jak chorować i nie zwariować”. Dzięki wiedzy Pani doktor uczestniczkom udało się zrozumieć źródła negatywnych emocji w chorobie i poznać sposoby ich regulowania, znaleźć tzw. wtórne zyski, czyli pozytywy wynikające z choroby i uporać się ze zmęczeniem rakiem i procesem leczenia. Na koniec zaprosiłyśmy do wspólnej delikatnej praktyki onkojogi i relaksacji.
Nie zabrakło i wsparcia w Szczecinie. 4 lutego 2024 fantastyczna ekipa onkojoginek ze Szczecina i okolic uczestniczyła w warsztatach rozwojowych, który zwieńczył trening autogenny Schultza przy dźwiękach magicznych dzwonków Koshi.