Prehabilitacja to postęp budowany przez pozornie drobne, proste, codzienne działania. Ale jakże ważny postęp. Nie tylko w kategoriach nowej jakości, potwierdzanej przez kolejne poradnie prehabilitacyjne, poradniki, artykuły, rekomendacja, wytyczne. Również w...