Realizacja projektu „Onkojoga dla poprawy dobrostanu kobiet z doświadczeniem onkologicznym” w ramach Rządowego Programu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Fundacja Dobre Znaki zrealizowała projekt wsparty dofinansowaniem z Narodowego Instytutu Wolności.

Priorytetowym celem projektu jest wsparcie grupy 60 kobiet lub więcej posiadających doświadczenie onkologiczne bądź po przejściu innego kryzysu psychicznego wynikającego z choroby przewlekłej. Skierowany do mieszkanek Legnicy i powiatu legnickiego, Szczecinai powiatu Miasta Szczecin. Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć ONKOJOGI, które zapewnią regularny dostęp do treningu psychofizycznego, ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych, by w rezultacie wszechstronnie wpłynąć na poprawę ich dobrostanu

Prehabilitacja – Wizyta onkojoginek

Warsztaty w szpitalu – Drenaż Limfatyczny

Program projektu skupiał się na poprawie kondycji fizycznej i psychicznej uczestniczek, wspieraniu po rehabilitacji lub prehabilitacji, kontynuacji zajęć poprawiających sprawność po jej zakończeniu oraz ogólnym podnoszeniu samopoczucia.

Oczekiwane Efekty: Oczekuje się, że 60 kobiet z Legnicy, powiatu legnickiego, Szczecina i powiatu Miasto Szczecin, dzięki udziałowi w projekcie, poprawi swój dobrostan. Przewiduje się wzrost kondycji fizycznej, zwiększenie samoakceptacji ciała, poprawę samopoczucia, nabycie umiejętności zdrowego stylu życia, redukcję stresu, zmniejszenie dolegliwości bólowych i integrację społeczną. Poniżej przedstawiamy aktualne podsumowanie projektu, uwzględniające cele i zakres działań.

 • Poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej uczestniczek.
 • Dopełnienie opieki po rehabilitacyjnej lub prehabilitacyjnej.
 • Kontynuacja zajęć poprawiających sprawność po jej zakończeniu.
 • Poprawa samopoczucia uczestniczek, integracja, powrót do aktywności.

Uczestniczki brały udział w zajęciach opartych na metodach pracy z ciałem,  onkojogi , relaksacyjnych opartych na poprawnym oddechu oraz warsztatach rozwojowych, skoncentrowanych na relacjach rodzinnych w obliczu choroby. Dofinansowanie zostało efektywnie wykorzystane na realizację planowanych działań, obejmujących ćwiczenia fizyczne, sesje relaksacyjne, warsztaty rozwojowe i inne aktywności promujące zdrowy styl życia.

Realizacja Zajęć: Zajęcia odbywały się regularnie, dostosowane do możliwości grupy, bazując na różnorodnych metodach poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

Oceny Uczestników: Uczestnicy ocenili projekt w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie” a 5 „zdecydowanie tak”.

Źródło (anonimowa ankieta bazująca na próbie 60 osób biorących udział w projekcie)

 • Poprawa Kondycji Fizycznej: 4,50
 • Pomoc w Troszczeniu się o Zdrowie: 4,42
 • Wzrost Poczucia Akceptacji Ciała: 4,38
 • Poprawa Samopoczucia: 4,42
 • Nabycie Umiejętności Zdrowego Stylu Życia: 4,43
 • Skuteczność Sesji Relaksacyjnych: 4,50
 • Wpływ Ćwiczeń Oddechowych na Redukcję Stresu: 4,40
 • Integracja w Grupie i Nawiązywanie Nowych Znajomości: 4,43
 • Efekty Warsztatów Rozwojowych na Życie Społeczne i Relacje Rodzinne: 4,48

 

Wnioski: Ankiety jednoznacznie wskazują na pozytywne rezultaty projektu. Uczestniczki dostrzegły poprawę w kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej. Program skutecznie wspierał rozwój umiejętności związanych z zdrowym stylem życia oraz integrował uczestników w otoczeniu społecznym.

Działania na Przyszłość: Warto skoncentrować się na utrzymaniu osiągniętych rezultatów poprzez kontynuację działań związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz budowaniem społeczności wspierającej.

Podsumowując, projekt skoncentrował się na wieloaspektowej poprawie dobrostanu uczestniczek, obejmując zarówno aspekty fizyczne, psychiczne, jak i społeczne, co zostało osiągnięte z pozytywnym skutkiem.