Działamy dla zdrowia kobiet

Wpłać darowiznę

Twój rak ruch !

Co 14 minut Polki dowiadują się o diagnozie raka piersi, narządów płciowych lub chłoniaka*… co 40 minut jedna z nich umiera.

Efektywne wsparcie terapeutyczne po zabiegu powinno trwać minimum 40 tygodni i łączyć komponenty zdrowia fizycznego (zajęcia z onkojogi, fizjoterapia, prehabilitacja itp.) i psychicznego (grupy wsparcia, wsparcie indywidualne). Niestety stać na nie jedynie 30% pacjentek.

Chcemy temu przeciwdziałać!

Jak możesz nas wesprzeć ?

Wpłać darowiznę na konto Fundacji Dobre Znaki:

57 1140 2004 0000 3602 8337 9790

39 zł

1 godzina onkojogi dla 1 onkojoginki

89 zł

grupa wsparcia dla 1 onkojoginki

121 zł

pakiet = 1 godzina onkojogi + 1 grupa wsparcia